Trends

Trends zakelijk Nederland – slimme technologie voor de ondernemer in 2030

Slimme technologie en zakelijk Nederland

In dit artikel presenteren we graag een aantal resultaten uit een onderzoek dat Amsterdams onderzoeksbureau Motivaction heeft uitgevoerd. Het onderzoek is afgenomen onder ondernemers en zakelijk Nederland. Het onderzoek is destijds uitgevoerd in opdracht van Eurofiber, om te zien hoe ondernemend en zakelijk Nederland stond ten opzichte van slimme technologie. Een aantal resultaten zijn wat ons betreft het delen waard op Zakelijkenzo.

Bitcoins…

Exciting, voor 12% van de respondenten geeft aan dat de transacties in de toekomst gedaan zullen worden zonder tussenkomst van een bank. Heeft u uw bitcoins al ingekocht?

Zakelijke communicatie – persoonlijk contact blijft belangrijk

Digitale manieren van communiceren zullen steeds belangrijker worden en 20% van de respondenten geeft aan dat er zo min mogelijk face-to-face contact blijft. 21% geeft aan voor het andere uiterste te kiezen – face-to-face is cruciaal. 60% is van mening dat een mix tussen de twee de toekomst is. Hier speelt slimme technologie dus een kleinere rol.

Bij één op de vijf ondernemingen speelt flexwerken een cruciale rol

22% van de respondenten geeft in het onderzoek aan dat flexwerken een belangrijke rol speelt. Ze kiezen voor het scenario waarin de medewerkers het grootste gedeelte van hun tijd op locatie (thuis, bij de klant of op een andere flexwerkplek) werken. 30% is nog steeds voorstander van een centraal kantoor met collega’s.

Slimme apparaten zijn de toekomst

Slimme apparaten, belangrijk onderdeel van slimme technologie, (producten die voor een groot deel geautomatiseerd zijn) veranderen voor de medewerkers hun werk – voor 32% van de respondenten geldt de bovenstaande stelling. Het werk binnen deze organisaties verandert fundamenteel volgens de respondenten. 37% geeft aan dat dit niet het geval is, het werk zal volgens hen grotendeels hetzelfde blijven.

Slimme technologie

Werk en privé steeds minder gescheiden

Een kwart van de respondenten voorziet dat medewerkers steeds meer zelf bevoegd raken om hun dag in te delen, afhankelijk waar het moment op dat moment om vraagt. Op die manier is de scheiding tussen werk en privé steeds kleiner. Zo’n 26% geeft aan dat werk en privé zoveel mogelijk gescheiden zullen blijven – 49% kiest voor een middenweg waarin privé en werk overlappen als daarom gevraagd wordt.

Geschreven door