Geld

Vakantiegeld

vakantiegeld
Het is weer tijd voor het jaarlijkse vakantiegeld. Iets om je op te verheugen! Maar hoe zit het eigenlijk met vakantiegeld, waarom krijgen we het en wat zijn de regelingen precies? In dit artikel vertellen we je er alles over.

Een stukje geschiedenis

De laatste eeuw is de wetgeving betreffende de rechten van de werknemers erg veranderd. Vroeger was er geen sprake van vrije dagen of extra geld en het leven van de arbeider was dan ook erg hard. Dat begon aan het begin van de vorige eeuw te veranderen en sinds 1910 werden onbetaalde vrije dagen opgenomen in de cao’s. Wat later, in de jaren twintig, gingen de bouwvakkers en loodgieters in staking en dwongen zo betaalde verlofdagen af.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er nog een extra toeslag bij. Daartoe werd besloten omdat men vaak te arm was om de gratis vrije dagen echt aan vakantie te besteden en het bedrijfsleven inmiddels wel in de gaten had dat het lucratiever was om uitgeruste werknemers te hebben, dan een stel uitgeputte arbeiders. Maar pas in 1968 werd het onderwerp vakantiegeld vastgelegd in de wet.

Hoeveel wordt er uitgekeerd?

Het percentage vakantiegeld dat wordt uitgekeerd, is afhankelijk van onder welke cao je valt. Maar het is in ieder geval minstens 8% van het daadwerkelijk verdiende brutoloon, berekend over de afgelopen twaalf maanden. Heb je minder gewerkt dan in je contract staat, dan krijg je dus alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren vakantiegeld uitbetaald. Maar er is ook een maximum: namelijk 40 uur per week. Wanneer je fulltime werkt, krijg je alleen over deze uren vakantiegeld uitbetaald en worden eventuele overuren dus niet meegeteld.

Mocht er tijdens het jaar sprake zijn van ontslag, het maakt niet uit of dat gedwongen of vrijwillig is, dan krijg je over de uren die je wel hebt gewerkt gewoon vakantiegeld en de vakantiedagen die je hebt opgebouwd tot het moment van ontslag, worden ook omgezet in een geldbedrag.

Hoe zit het met de belasting

Over je vakantiegeld moet je belasting betalen, omdat het bij je bruto jaarinkomen wordt opgeteld. Dit totale bedrag wordt progressief belast. Dat wil zeggen dat je over een basisdeel 36,55% belasting betaalt en de rest wordt belast met 40,4 %. In de meeste gevallen wordt dit echter meteen door je werkgever ingehouden en merk je er eigenlijk niets van.

Geschreven door