Macro economie

Goed nieuws voor zakelijk Nederland – de lonen stijgen weer

loonstijging, lonen stijgen

Lonen stijgen in Nederland

Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Het CBS geeft aan dat de loonstijging zoals deze terug te vinden is in de CAO’s van werkend Nederland de grootste stijging laten zien in de afgelopen zeven jaar. Ten opzichte van vorig jaar dezelfde tijd stijgen lonen in het derde kwartaal van 2016 met 2,1%. Hoe zit het met onze koopkracht en hoe zijn de verschillen per sector?

Loonstijging Nederland versus inflatie

Een loonstijging dient in relatief opzicht bekeken te worden van de inflatie. We zien dan dat het verschil van loonstijging versus de inflatie in Nederland is de afgelopen dertig jaar niet zo groot geweest als dat nu het geval is. Al sinds 2014 stijgen de cao-lonen sterker dan dat de inflatie stijgt, en dit effect werd sterker naarmate de inflatie afnam. De inflatie ligt al sinds midden vorig jaar op nul procent. Dit betekent dus dat de gemiddelde koopkracht in Nederland toeneemt.

10 euros, account, bank, loonstijging, lonen stijgen
We gaan erop vooruit: loonstijging in onze cao’s, dus de lonen stijgen weer.

Grootste loonstijging bij onderwijs en de overheid

De sectoren “onderwijs” en “overheid” gaan er het meest op vooruit in hun cao-lonen. Als we deze bekijken, zien we een toename van respectievelijk 3,5% en 4,5%, maar liefst twee keer zo veel als de particuliere sector. Dit heeft volgens het CBS te maken met een inhaalslag ten opzichte van eerdere jaren. Recentelijk hebben deze sectoren namelijk besloten om een nullijn te hanteren, en deze nullijn werd vorig jaar losgelaten. De lonen stijgen hierdoor harder in vergelijking met andere sectoren.

Als we over een langere periode in de tijd kijken, dan zien we echter dat de verschillende sectoren steeds meer naar elkaar toegroeien. Wanneer gekeken wordt naar de periode tussen 2010 en 2016, zien we dat in de particuliere sector een stijging van 8,6% werd gerealiseerd, ten opzichte van 7,9 procent bij de overheidssector. Al met al positief nieuws; de lonen stijgen weer.

 

Geschreven door