Ondernemen

BKR-registratie: handig voor consumenten en ondernemers!

BKR registratie

Kopen op afbetaling of het afsluiten van een lening is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Bij het BKR staan maar liefst 8,5 miljoen mensen geregistreerd! Elk krediet of lening die een consument afsluit, wordt door de geldverstrekker doorgegeven aan het BKR, het Bureau voor Kredietregistratie. Kort gezegd: heb je schulden, dan sta je in het systeem. Dat klinkt misschien een beetje eng, maar het biedt grote voordelen. Het beschermt de kredietverstrekker ofwel ondernemer, maar het is voor de consument ook een handige manier om te kunnen aantonen kredietwaardig te zijn. Kortom, het mes snijdt aan twee kanten!

Hoe werkt het?

Laten we even een voorbeeld nemen: je wilt een auto kopen. In het verleden heb je vaker zaken op afbetaling gekocht en je hebt een lening bij je bank. Bij het BKR is dat allemaal bekend, omdat de bank en de winkels waar de spullen waren gekocht de kredieten hebben doorgegeven. Maar die registratie hoeft geen probleem te vormen, in tegendeel. Want als uit die gegevens blijkt dat je keurig de maandelijkse aflossing van je lening betaalt en dat alle dingen die je ‘op de pof’ gekocht hebt, ook al netjes zijn afgelost, is dat juist goed. Voor het garagebedrijf is dat namelijk een bevestiging dat ze met jou best in zee kunnen gaan, omdat je hebt laten zien dat je kredietwaardig bent. Voor de ondernemer biedt dit natuurlijk geen garantie, maar de verwachting is dat alles goed zal verlopen.

De kredietverstrekker

Mocht nou blijken dat jij als potentiële koper wél betalingsachterstanden hebt, dan zal het garagebedrijf waarschijnlijk besluiten om de koop niet door te laten gaan. Er is teveel risico dat jij als koper je betalingsverplichtingen niet of niet tijdig na zal komen. Voor de consument is dit eigenlijk ook beter, want op deze manier kan voorkomen worden dat je nog dieper in de schulden zakt.

De informatie helpt de ondernemer dus bij de afweging of het wel of niet verantwoord is om een nieuw krediet te verstrekken. Een ondernemer kan een potentiële klant laten toetsen. Deze BKR Toets is gebaseerd op informatie uit het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). De informatie bestaat uit persoonsgegevens en gegevens over de lopende en afgelopen kredieten. Verder kan het BKR je ook voorzien van diverse ‘early warning producten’ waarmee je in staat bent tijdig te reageren op ontwikkelingen in je kredietportefeuille.

Geschreven door